สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดระดับ Student Packages

DSC_0466.JPG_thumb

ผลงานที่นักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทย ในการประกวดระดับ Student Packages  จำนวน 3 ผลงาน คือ 1. 360-Degree Rotatable Packaging for Ceramic Vase   ของ น.ส.พิมพรรณ นะงอลา   2. Packaging for Chinese Vessel ของ นายอนุรักษ์ เครือติ๊บ 3. Packaging for Craved Ceramic Lamp ของ น.ส.นนทิรา สีทิ ผลการประกวด ทั้ง 3 ผลงาน ได้รับรางวัล AsiaStar Awards ระดับ Student Packages สร้างปลาบปลื้มและความยินดีกันทั่วหน้ากับคณาจารย์และนักศึกษา ที่ได้เข้าโครงการครั้งนี้   ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ได้ประสานงานในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่นี่ http://www.kmarts.rmutl.ac.th/forum/index.php?topic=31.0

ไหว้ครูครอบครูช่าง สาขาวิชาศิลปกรรม

clip_019

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2552
สาขาวิชาศิลปกรรม ร่วมกับ ชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เพื่อระลึก
ถึงครูบาอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีพิธี “กินอ้อพญา”(อ่านว่า กิ๋น-อ้อ-ผะ-ญ๋า) เพื่อเป็นศิริมงคลการในการเตรียมพร้อมรับสรรพความรู้สรรพวิชาจากครูบาอาจารย์

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวทัน KM เติมเต็ม 4 ภาระงาน

0page2

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดงาน
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวทัน KM เติมเต็ม 4 ภาระงาน”
ณ ห้วยน้ำริน รีสอร์ท จ. เชียงราย ระหว่าง 28 – 30 ก.ค. 2553

โดยมีแนวคิดที่จะใช้บุคลากรภายในคณะฯ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้กันเพราะต้องการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการเป็นผู้กระทำ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวด้วยตนเอง โดยให้เรียนรู้กับ พี่ เพื่อน น้อง อาจารย์ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ซึ่งรูปแบบ กิจกรรมเป็นการจำลองตัวอย่าง Simulation models การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบบนเวที และ และมีผู้ร่วม แลกเปลี่ยนความรู้  ด้านล่างเวที เนื้อหา   และคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ขึ้นไปทำ Simulation modelsบนเวที

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo companies